Wollinghuizen

Wollinghuizen

Wollinghuizen in de krant.

Nieuwsblad van het Noorden 07-06-1952.

Vlagtwedde op zijn best.

Ondanks regen en onweer slaagde 'Westerwolde'.

Landbouwtentoonstelling voor 41e maal gehouden

(Van onze speciale verslaggevers.)

De dreigende regenwolken ten spijt en een enkel onweersbuitje trotserend, trok gistermiddag geheel Westerwolde naar Vlagtwedde, waar de jaarlijkse landbouwtentoonstelling zich in een uitermate druk bezoek mocht verheugen.

Dagen tevoren reeds had Vlagtwedde de nodige maatregelen getroffen en gisteren was het in feestgewaad gestoken dorp geheel voorbereid om het grote aantal belangstellenden naar behoren te ontvangen.

Zo langzamerhand is het traditie geworden dat deze tentoonstelling wordt geopend door de ere-voorzitter, oud-burgemeester F. A. Beins, die nu op deze 41ste tentoonstelling voor de 18e maal de openingsrede uitsprak. Hij wees er hierbij op, dat deze tentoonstelling een zaak van groot initiatief, uithoudingsvermogen en grote inspanning is. Verder gaf hij een overzicht van de door de regering genomen maatregelen inzake de landbouw en memoreerde de goede resultaten van het afgelopen jaar. In verband met de beperking van de aardappelverbouw bracht spr. naar voren, dat deze aangelegenheid deze streken voor grote moeilijkheden stelt. Nadrukkelijk stelde spr. vast dat de veevoedervoorziening grote zorgen baart. Met voldoening merkte hij op, dat in Groningen binnen twee jaar de rundveestapel t.b.c.-vrij zal zijn. Na nog gewezen te hebben op de voortschrijdende mechanisatie, de bevredigende inzendingen en de volle expositietent, verklaarde de heer Beins deze tentoonstelling voor geopend.

Door het bestuur en de genodigden, w.o. B. en W. van Vlagtwedde, werd hierna een bezoek gebracht aan het tentoonstellingsterrein waar het inmiddels zeer druk was geworden. Het rundvee stond op de oude, vertrouwde plaats rustig de komst van de juryleden af te wachten. Verderop scheen het groot aantal landbouwwerktuigen de paarden in een hoek te willen drukken. Er werd echter ruimte genoeg gevonden en dankzij het drietal monsterbanen hadden de keuringen een vlot verloop.

In een ruime expositietent was een grote verscheidenheid van stands ondergebracht, terwijl hier bovendien de handwerken, bloemen en de producten van huisvlijt waren geëxposeerd.

Jammer was het dat tegen het einde van de keuringen de regen al te heftig viel, waardoor velen een goed onderkomen zochten en daardoor veel van de show van de prijswinnaars verloren ging.

De warmbloedpaarden brachten enkele buitengewoon goede rubrieken. Dit was reeds dadelijk het geval met de hengstveulens, die een buitengewoon beste groep vormden. Aan de kop kwam hier een Athos-zoon van J. Tempel Jr. te Blekslage. Deze stal is op de keuringen wel buitengewoon voor de dag gekomen. Tweede werd Tisiano van A. de Jonge te Wedde, vader Harro. De merrieveulens daarentegen vormden een matige rubriek met een Alva-dochter, eig. N. Heun, Wollingboermarke, op kop.

Een goede rubriek vormden de entermerries met een paar beste koppaarden.
Hiervan blonk Qulea, vader Harro, van stal Tempel voornoemd, sterk uit. Het vorig jaar werd dit dier als veulen ook reeds eerste en nu werd het bovendien terecht kampioen van de warmbloeds.
Selmina, een Titusdochter van Gebr. Tees te Sellingen, werd goede tweede.

De Twenters vormden ook een goede rubriek echter zonder uitblinkers.
Eerste werd hier Olmia van Gebr. Tees.

Bij de stamboekmerries kwam Margena van Albert Schuring te Wollinghuizen aan de kop.

De Stermerries waren best met Nefrieda, vader Imposant, van H. A. Vos te Rhederveld op kop.

Het vorig jaar was dit dier eerste als twenter en het heeft zich buitengewoon ontwikkeld.

Bij de modelmerries tenslotte zegevierde Elia van H. A. Vos, tweede werd Lady van stal Tempel.

De koudbloedpaarden waren iets minder in aantal dan het vorig jaar. De kwaliteit was echter uitstekend.

De veulen-rubrieken en ook die van de enters en twenters waren slecht bezet.

De beide rubrieken stamboekmerries waren goed.

Bij de grote maat werd Gonda van H. Meyer Hzn. te Wedde eerste tevens algemeen kampioene.

Bij het rundvee waren de inzendingen kwantitatief kleiner, maar kwalitatief beter dan voorgaande jaren.
Algemeen kampioene werd Mathilda 60 van H. Hoving, Jipsinghuizen na een hevige strijd met Zwopke 2 van J. Drent te Wollinghuizen over de Dijk.

De inzendingen kleinvee waren ten enen male onbetekenend en het lijkt er op, dat dit onderdeel het niet lang meer maakt.

Op het gebied van handwerken, huisvlijt en bloemen was er in de expositietent heel wat te bewonderen en de vervaardigsters en vervaardigers komt een woord van extra lof toe.

De gedetailleerde uitslagen waren:

Warmbloedpaarden.
Hengstveulens:
1. J. Tempel Jr, Blekslage;
2. Tisiano van A. de Jonge, Wedde;
3. Tirodus van R. Bruining, Wedde.

Merrieveulens:
1. N. Heum, Wollingboermarke;
2. E. Loning, Ellersinghuizen.

Enters:
1. Qulea van J. Tempel Sr., Blekslage;
2. Selmina van Gebr. Tees, Sellingen;
3. Rotana van W. T. ten Have Gzn te Harpel.

Twenters:
1. Olmia van Gebr. Tees;
2. Omposata van H. Dijkhuizen, Vlagtwedde.

Stamboekmerries:
1. Margena van Alb. Schuring, Wollinghuizen o. d. Dijk;
2. Dora van Gebr. Mulder, Bourtange;
3. Giradi van R. Drent, Wollinghuizen o. d. Dijk.

Stermerries:
1. Nefrieda van H. A. Vos, Rhederveld;
2. Zuta van A. de Jonge, Wedde;
3. Disiane van A. de Jonge, Wedde.

Modelmerries:
1. Elia van H. A. Vos;
2. Lady van J. Tempel Jr;
3. Eline van A. Schuring, Wollinghuizen 4. Lasellie van J. Tempel Jr.

Koudbloedpaarden:
Merrieveulens (niet ger.):
1. H. Dijkhuizen, Vlagtwedde;
2. D. Vos, Stobben.

Hengstveulens (gereg.):
1. Bello van Nico van K. Bruizing, Wollinghuizen.

Merrieveulens (gereg.):
1. Nella van Braamberg van J. H. Musters, Braamberg;
2. Mara van 't Hebrecht van J. Flink, Hebrecht.

Enters:
1. Willy van W. de Boer, Winschoter Zuiderveen;
2. Hilda van Joh. Smit, Veele.

Twenters:
1. Kitty van W. Kuiper, Veele;
2. Miranda van Wed. D. Boels, Vlagtwedde.

Niet stamboekmerries kleine maat:
1. J. Huls, Veele;
2. H. Dijkhuizen, Vlagtwedde.

Idem grote maat:
1. J. Blikman
2. Wed. H. Huiting Barlage, Onstwedde.

Van deze beide rubrieken:
1. J. Blikman, Vlagtwedde.

Stamboekmerries kleine maat:
1. Maria van M. Kuiper, Veele;
2. Olga K van J. Sander, Vlagtwedde;
3. Gineke van J. Tammenga van Jipsinghuizen.

Idem grote maat:
1. Gonda van H. Meijer Hzn, Wedde;
2. Rozaline van de Uiverhoeve van H. E. Dijkema, Blijham;
3. Elza K van W. Huttinga, Vriescheloo.

Gonda werd algemeen kampioen en legde definitief beslag op de wisselprijs.

Rundvee.
Melkgevende productiekoeien:
1. Helena van H. Hoving, Jipsinghuizen;
2. Feintje van J. Timmer, Vlagtwedde;
3. Jantje van dezelfde.

Droogstaande productiekoeien:
1. Bernadette 2 v. J. Drent, Wollinghuizen o. d. Dijk;
2. Kiena van erven J. ter Wisch te Ter Wisch;
3. Grietje 18 van A. de Jonge, Wedde.

Melkgevende koeien geregistreerd:
1. Zwopke 2 van J. Drent voornoemd;
2. Helena 15 van H. Hoving, Jipsinghuizen;
3. Sietske van J. Sander, Vlagtwedde.

Drachtige koeien geregistreerd:
1. Bernadette 2 van J. Drent, Wollinghuizen o. d. Dijk;
2. Grietje 18 van A. de Jong, Wedde;
3. Zwopke van H. Dijkhuizen, Vlagtwedde.

Melkgevende koeien niet gereg.:
1 en 2. J. Timmer, Vlagtwedde;
3. J. Flipsen, Bourtange.

Drachtige koeien niet gereg.:
1. R. Kuper, Vlagtwedde;
2. J. G. Rolfes, Braamberg.

Melkgevende vaarzen gereg.:
1. Mathilda 60 van H. Hoving;
2. Tanella 1 van Erven J. ter Wisch;
3. Bosma's Marie van H. Hoving, Jipsinghuizen.

Idem niet gereg.:
1. J. Hommes, Jipsinghuizen o. d. Dijk;
2. M. G. Blikman, Vlagtwedde.

Drachtige vaarzen gereg.:
1. Lasino 1 van erven J. ter Wisch;
2. Jantje Hendrik 14 van Wed. T. Nijks, Wedderveer.

Drachtige vaarzen niet gereg.:
1. H. Hoving, Jipsinghuizen;
2. J. G. Rolfes, Braamberg.

Guste vaarzen beneden 2 jaar, gereg.:
1. Friesma's Janna 22 van H. Hoving, Jipsinghuizen;
2. Bernadette 3 van J. Drent, Wollinghuizen o.d. Dijk;
3. Gustaafs Jopie van H. Dijkhuizen, Vlagtwedde.

Guste vaarzen, niet gereg.:
1. Wed. D. Boels, Vlagtwedde;
2. R. Brouwer, Hoornderveen.

Pinken van 4—12 maand:
1. Hiltje van M. G. Blikman, Vlagtwedde;
2. Paulina 3 van H. Greven Hzn, Nieuwe Pekela; 3. K. Nomden, Poldert.

Koekalveren ben. 4 maand:
1. Klasien 3 van erven J. ter Wisch;
2. Zwopke 3 van J. Drent, Wollinghuizen o. d. Dijk.

Stierkalveren ben. 4 maand:
1. Eduard van H. Greven Hzn, Nieuwe Pekela;
2. Leonard van H. Hoving, Jipsinghuizen.

Stieren van 2 jaar en ouder;
2. Julius van B. Meems, Kopstukken, Onstwedde.

Stieren jonger dan 2 jaar:
1. Dorus van 't Veer van wed. T. Nijks, Wedderveer;
2. Hans Adema van H. Hommes, Vlagtwedder Kuilen.

Collecties:
1. H. Hoving, Jipsinghuizen;
2. Wed. T. Nijks, Wedderveer;
3. H. Mulder, Sellingen o. d. Dijk.

Algemeen kampioen:
Mathilda 60 van H. Hoving, Jipsinghuizen.

Varkens: zeugen van 1—2 jaar:
1. Renskje van R. Rubingh, Ellerhuizen.

Zeugen ouder dan 2 jaar:
1. Rika van dezelfde.

Dekberen 6—12 maand:
1. Hilbrand van dezelfde.

Melkschapen:
1. J. Heeres, Wollinghuizen.

Fokschapen:
1. J. Velema, Renneborg.

Span Lammeren:
K. v. d. Tuuk, Vlagtwedde.

Fraaie handwerken:
1. mevr. Meinardi-Venhuis, Groningen;
2. mevr. E. Jeltsema-Dijkstra, Nieuwolda.

Nuttige handwerken:
1. mevr. K. Vos-Hoving, Stakenborg;
2. mevr. Hofkamp-Doddema, Vlagtwedde.

Vloermatten:
1. mevr. Hofkamp-Doddema, Vlagtwedde;
2. mej. Mensinga, Groningen.

Kussens:
1. Zwaantje Moorlag, Bourtange.

Handwerken kinderen:
1. Grietje Waalkens, Vlagtwedde;
2. Gienie Eelsing, Weende.

Kelim:
1. mevr. Jeltsema-Dijkstra, Nieuwolda.

Bloemen:
1. mevr. Smit, Jipsinghuizen;
2. mevr. Kuiper-Draatjer, Vlagtwedde.

Huisvlijt:
1. K. van Lenning, Bourtange;
2. J. Visser, Winschoten.

Alle artikelen

 1. Oproeping 26-03-1818
 2. Memorie van toelichting 09-06-1847
 3. Burgelijke Stand Vlagtwedde 10-08-1869
 4. Plotseling doodgebleven 28-04-1874
 5. Hevig onweer 30-06-1885
 6. Arrond.-Rechtbank van Winschoten 24-10-1888
 7. Uit de beide Oldambten 13-04-1889
 8. Keuring van veulens 04-08-1891
 9. Proef met kunstmest 11-08-1892
 10. Westerwoldsche Straatwegplannen 03-08-1894
 11. Koe op ergerljjke wjjze gesneden 18-08-1894
 12. Westerwoldsche Straatwegplannen 29-08-1894
 13. Westerwoldsche Straatwegplannen 10-09-1894
 14. In den put geraakt 22-09-1895
 15. Boerenbehuizing afgebrand 25-11-1895
 16. Kanalisatie van Westerwolde 28-02-1896
 17. Groote boerderij afgebrand 10-03-1896
 18. Veeziekten 04-07-1896
 19. De commissie voor de kanalisatie van Westerwolde 10-10-1896
 20. Gestolen maar teruggebracht 03-12-1896
 21. Luchtreiziger Godard 24-05-1899
 22. Faillissementen 11-07-1899
 23. Kantongerecht te Winschoten 18-10-1899
 24. Kerk en Schoolnieuws 12-12-1899
 25. Afloop van verkoopingen 19-01-1900
 26. Onweer 21-08-1900
 27. Faillissementen 11-10-1900
 28. Ernstige mishandeling 16-12-1901
 29. Onweer 06-08-1902
 30. Voor het eerst fazanten gezien 14-10-1902
 31. Arr.-Rechtbank te Winschoten 14-12-1902
 32. Openbare vergadering Ged. Staten 16-01-1903
 33. Veenbrand 27-06-1905
 34. Een dijk doorgestoken 23-01-1906
 35. Gemeentelijk Nieuws 25-01-1906
 36. Gemeenteraden 03-02-1906
 37. Gemeentelijk Nieuws 06-02-1906
 38. Gemeentelijk Nieuws 09-10-1906
 39. Afloop van verkoop en aanbesteding 27-01-1907
 40. Gemeentelijk Nieuws 04-02-1908
 41. Verdacht geval 25-02-1908
 42. Aanranding van eer en goeden naam 11-04-1908
 43. Landbouwtentoonstelling Vlachtwedde 21-06-1908
 44. Tramplannen in Oost-Groningen 08-09-1908
 45. Brand 02-04-1910
 46. Afloop van verkoop en aanbesteding 18-09-1910
 47. Afloop van verkoop en aanbesteding 06-02-1911
 48. Keuring Groninger Paardenstamboek 18-05-1912
 49. Advertenties 07-09-1912
 50. Het gebruik maken van de stoomfluit 06-02-1915
 51. Opening tram Westerwolde 01-11-1915
 52. Verkoop Sellingen Wollinghuizen 31-12-1915
 53. Verkoop Wollinghuizen Jipsingboertange 26-08-1916
 54. Boeldag Wollinghuizen 24-03-1917
 55. Krijgsgevangenen over de grens gekomen 27-03-1917
 56. Verkoop Wollinghuizen, Plaggenborg, Jipsinghuizen 13-08-1917
 57. Arr. Rechtbank Winschoten 07-10-1918
 58. Afloop Verkooping 11-12-1918
 59. Uitslag van de jaarlijkse landbouwtentoonstelling 16-06-1919
 60. Een Urnenveld onder Vlachtwedde 09-10-1920
 61. Tweede groote ontginning 23-10-1920
 62. Verkoop Wollinghuizen 06-11-1920
 63. Valschheid in geschrifte 08-11-1921
 64. Afloop Verkoop Wollinghuizen 11-03-1922
 65. Verhuring Wollinghuizen 21-06-1922
 66. Het Waterschap 'Vlachtwedde-Wollinghuizen-Jipsinghuizen' 15-08-1922
 67. Electrische verlichting 19-08-1922
 68. Branden 07-12-1922
 69. Verkoop Wollinghuizen 09-12-1922
 70. Hoogovenslakken 11-04-1923
 71. Vergadering Ons Nut 19-04-1923
 72. Ter overname aangeboden 09-10-1923
 73. Uit Westerwolde 10-11-1923
 74. Tentoonstelling van Landbouw en Nijverheid te Vlagtwedde 14-06-1924
 75. Jaarlijksche tentoonstelling Vlachtwedde 15-06-1925
 76. Tentoonstelling ter bevordering van Landbouw en Nijverheid 29-05-1926
 77. Tentoonstelling Vlagtwedde 11-06-1927
 78. Verkeersongevallen 04-08-1931
 79. Nederl. Aannemersbond 25-11-1931
 80. Door tram overreden en gedood 20-01-1932
 81. Zware slagregens 18-05-1932
 82. De geschiedenis van Westerwolde 21-02-1933
 83. Het grensincident te Wollinghuizen 11-03-1933
 84. Concurrentienijd 24-03-1933
 85. Raadsvergadering 05-10-1933
 86. Een vrouw verdronken 15-11-1933
 87. De slag bij Jipsinghuizen 27-01-1934
 88. Eeuwigdurende burenruzie 16-03-1934
 89. Motorbestuurder rijdt tegen een auto op 11-06-1934
 90. De noodlottige korre 28-06-1934
 91. Een ernstige mishandeling onder de gem. Vlagtwedde 16-05-1936
 92. Schoolfeest 13-07-1936
 93. De veiligheid van het verkeer in gevaar 21-01-1937
 94. Van den wagen gevallen 19-06-1937
 95. Vrij ernstige aanrijding 05-10-1938
 96. Zijn knecht geslagen 01-12-1938
 97. Met een spade geslagen 27-04-1939
 98. Het varken maakte een uitstapje 03-05-1940
 99. Brand te Wollinghuizen 09-05-1940
 100. Ernstig ongeval door ontplofte patroon 10-06-1940
 101. Zijn landarbeider ontslagen 17-08-1940
 102. Distributieovertredingen 10-05-1941
 103. Commissie Posthuma in Westerwolde 28-06-1941
 104. Waterschap 'Vlagtwedde-Wollinghuizen-Jipsinghuizen' 10-07-1943
 105. Vacantie 08-07-1944
 106. Landbouwtentoonstelling voor 41e maal gehouden 07-06-1952
 107. Landbouwtentoonstelling 'Westerwolde' 02-06-1956
 108. De Landbouwtentoonstelling Westerwolde 07-06-1958
© Wollinghuizen.nl - disclaimer - deze site bestaat uit 114 pagina's.