Wollinghuizen

Wollinghuizen

Wollinghuizen in de krant.

Nieuwsblad van het Noorden 07-06-1958

De Landbouwtentoonstelling Westerwolde

Fokveedag met kwaliteitsdieren

Foto's Landbouwtentoonstelling Westerwolde 1958

Foto 1 Trots toont Margaretha A, eigenaar R. A. Velema te Boertange, haar hengstveulen aan de jury. 2 Rustig wachten de paarden hun beurt af op het tentoonstellingsterrein. 3 De koeien onderwerpen zich aan een deskundig onderzoek.

De razend snelle ontwikkeling van Westerwolde, waardoor een zand- en heidegebied in korte tijd tot één der welvarendste landbouwstreken werd, heeft toch niet kunnen verhinderen, dat de bevolking enkele tradities in stand heeft weten te houden met name de jaarlijkse landbouwtentoonstelling, die nu al meer dan 50 jaren achtereen ieder jaar in Vlagtwedde, het hart van de streek, wordt gehouden en die gisteren werd ingezet met een fokveedag.

Niets verried gistermorgen dat Vlagtwedde in de middag haar bevolking meer dan verdubbeld zou zien.
Als altijd heerste er de landelijke rust, nu en dan verbroken door een voorbijsnellende auto. Alleen het feit dat velen de laatste hand legden aan het opruimen van de erven en het bloementuintje nog even een goede beurt gaven, wees er op dat Vlagtwedde toch iets te verwachten was.

Dat kwam in de middag toen al die honderden - waaronder velen van onze Oosterburen (die de traditie van voor de oorlog weer in ere hersteld hebben), van alle kanten kwamen aangezwermd naar de landbouwtentoonstelling, die, bescheiden achteraf staand, een getuigenis gaf van de kracht en dynamiek die In Westerwolde leeft.
Een tentoonstelling, gebouwd op traditie, maar aangepast bij de moderne tijd. Geen overbodigheden, maar een harmonisch geheel van dieren en techniek, in alles de nadruk leggend op de keiharde noodzaak van economisch verantwoorde dieren en machines, mede daardoor steeds helpend aan de verbetering in de landbouw in haar geheel.

Als steeds vond de traditionele opening plaats in hotel Beijering, waar bestuur, juryleden en genodigden zich hadden verzameld.
In zijn openingswoord herinnerde de voorzitter, de heer W. Rengs Wzn aan de rolitieke spanningen in de wereld en de benauwde economische vooruitzichten voor onze landbouw.
Hij gewaagde van een groeiende ontevredenheid onder de agrariërs die voor een deel terug is te voeren op de minder gunstige ontwikkelen van de verhouding tussen produktiekosten en verkoopprijzen.
Ten aanzien van Europese Economische Gemeenschap zei de voorzitter, dat het landbouwbedrijfsleven doordrongen is van het belang van het streven naar integratie en ten dien aanzien bereid is risico's te nemen.

Hierna volgde de rondgang over de terreinen waar voor alles meteen een grote belangstelling bestond. In het bijzonder wel voor de de landbouwwerktuigen en machines.

Binnen- en buitenstands

De uitbreiding van de tentoonstelling werd voornamelijk gevonden in de buitenstands. Hier was een keurcollectie van landbouwwerktuigen en -machines aanwezig. Veel belangstelling was hiervoor, en in feite leden daar de keuringen onder.

De Grote tent bracht zaken in en buiten Vlagtwedde met een grote verscheidenheid, alsmede de prachtige inzendingen huisvlijt.

Prima georganiseerde fokveedag

Uit de grote deelneming en het hoge aantal kwaliteitsdieren valt een gezonde wil en liefhebberij van de fokkers te destilleren. De grote publieke belangstelling er voor accentueerde dit nog.

Over het algemeen was er in enkele klassen wat verloop, maar de bekroonde dieren waren van voldoende adel en uitstekende produktiegeschiktheid. Door de deelneming van de K.I.-verenigingen te Winschoten en Stadskanaal was de keuring verder aantrekkelijker dan voorgaande jaren.

De belangrijkste uitslagen

Een zeer goede rubriek vormden de melkgevende produktiekoeien. Hotske 2 van J. Sander, Over den Dijk, was een uitstekend kopnummer in de klasse geboren voor 1 mei 1952. Arendje van J. F. Kroon, Stadskanaal, kreeg ook een eerste prijs. Zwopke 32 van J. Drent, Over den Dijk, kwam aan de kop in de produktieklasse geb. na 1 mei 1952. Geale's Nardi van Gebr. Sandker te Horsten kreeg ook een eerste prijs.

In de rubriek melkgevende koeien geb. voor 1 mei 1952 kwam Fokje 26 van Fr. Oortwijn, Stadskanaal, aan de kop. Aan Ina 9 van J. F. Kroon en Dina 5 van Fr. Oortwijn, beiden te Stadskanaal, werd ook een eerste prijs toegekend.
In de rubriek geb. na 1 mei 1952 kwam Zwopkje 6 van J. Drent, Over den Dijk, bovenaan met Lena van E. Edens, Den Ham.

Felle strijd was er in de rubriek drachtige koeien. Hinke 31 van H. Hoving. Over den Dijk en Eurica Karel van Fr. Oortwijn, Stadskanaal, kregen eerste prijzen.

Annette 4 van H. Boerhave, Musselkanaal werd eerste in de rubriek melkgevende vaarzen.

De rubriek drachtige vaarzen, ouder dan 2 jaar, waren, op een na, alle K.I.-dieren. Jantje 5 van Gebr. Hofsteenge, Bellingwolde, werd het kopdier.
Kampioene werd Fokje 26 van Fr. Oortwijn, Stadskanaal.

Bij de collecties was er weinig verschil in die van Oortwijn, Stadskanaal en Drent, Over den Dijk, waarbij de jury ze in deze volgorde plaatste.

Goed gehalte bij de paarden

De paardenkeuringen worden steeds moeilijker. De deelneming gaat namelijk achteruit, omdat in onze gemechaniseerde tijd, het aantal paarden sterk terug is gelopen.
Het viel echter op, dat er voldoende kwaliteit was.
Men had dit jaar de ringen naast elkaar hetgeen aan de onverzichtelijkheid ten goede kwam.

De warmbloeds

Een klein aantal deelnemers met enkele goede kopdieren waren er bij de warmbloeds te zien. Een Protectorhengstveulen plaatste zich eerste. Bij de merrieveulens werd op een na eerste Giziane van A. de Jonge, Wedderveer.
Bij de enters de Protectordochter Fareina (gem. Groningen Ter Apel).
Dargena een Odium-dochter van Alb. Schuring, Wollinghuizen, was de beste twenter.
Margena van dezelfde kwam aan de kop in de rubriek stermerries.
Bij de modelmerries werd Oulea van W. Tempel, Blekslage, eerste en tevens algemeen kampioene.

De trekpaarden

Goede rubrieken brachten de trekpaarden.
Aan de kop kwam bij de hengstveulens, Reginald v. d. Uiverhoeve van Gebr. Dijkema, Blijham;
merrieveulens Weronica van K. ten Have, Blijham;
enter merries Rozette van de Uiverhoeve van Gebr. Dijkema, Blijham;
twenters Fennie van Hermientje van H. Deuling, Ter Apel;
stamboekmerries kleine maat: Mina van de Linkweg van K. ten Have, Blijham die evenals het vorig jaar algemeen kampioene werd;
grote maat: Mimie v. d. Berkenhof van Gebr. Eefsting, Vlagtwedde.

Alle artikelen

 1. Oproeping 26-03-1818
 2. Memorie van toelichting 09-06-1847
 3. Burgelijke Stand Vlagtwedde 10-08-1869
 4. Plotseling doodgebleven 28-04-1874
 5. Hevig onweer 30-06-1885
 6. Arrond.-Rechtbank van Winschoten 24-10-1888
 7. Uit de beide Oldambten 13-04-1889
 8. Keuring van veulens 04-08-1891
 9. Proef met kunstmest 11-08-1892
 10. Westerwoldsche Straatwegplannen 03-08-1894
 11. Koe op ergerljjke wjjze gesneden 18-08-1894
 12. Westerwoldsche Straatwegplannen 29-08-1894
 13. Westerwoldsche Straatwegplannen 10-09-1894
 14. In den put geraakt 22-09-1895
 15. Boerenbehuizing afgebrand 25-11-1895
 16. Kanalisatie van Westerwolde 28-02-1896
 17. Groote boerderij afgebrand 10-03-1896
 18. Veeziekten 04-07-1896
 19. De commissie voor de kanalisatie van Westerwolde 10-10-1896
 20. Gestolen maar teruggebracht 03-12-1896
 21. Luchtreiziger Godard 24-05-1899
 22. Faillissementen 11-07-1899
 23. Kantongerecht te Winschoten 18-10-1899
 24. Kerk en Schoolnieuws 12-12-1899
 25. Afloop van verkoopingen 19-01-1900
 26. Onweer 21-08-1900
 27. Faillissementen 11-10-1900
 28. Ernstige mishandeling 16-12-1901
 29. Onweer 06-08-1902
 30. Voor het eerst fazanten gezien 14-10-1902
 31. Arr.-Rechtbank te Winschoten 14-12-1902
 32. Openbare vergadering Ged. Staten 16-01-1903
 33. Veenbrand 27-06-1905
 34. Een dijk doorgestoken 23-01-1906
 35. Gemeentelijk Nieuws 25-01-1906
 36. Gemeenteraden 03-02-1906
 37. Gemeentelijk Nieuws 06-02-1906
 38. Gemeentelijk Nieuws 09-10-1906
 39. Afloop van verkoop en aanbesteding 27-01-1907
 40. Gemeentelijk Nieuws 04-02-1908
 41. Verdacht geval 25-02-1908
 42. Aanranding van eer en goeden naam 11-04-1908
 43. Landbouwtentoonstelling Vlachtwedde 21-06-1908
 44. Tramplannen in Oost-Groningen 08-09-1908
 45. Brand 02-04-1910
 46. Afloop van verkoop en aanbesteding 18-09-1910
 47. Afloop van verkoop en aanbesteding 06-02-1911
 48. Keuring Groninger Paardenstamboek 18-05-1912
 49. Advertenties 07-09-1912
 50. Het gebruik maken van de stoomfluit 06-02-1915
 51. Opening tram Westerwolde 01-11-1915
 52. Verkoop Sellingen Wollinghuizen 31-12-1915
 53. Verkoop Wollinghuizen Jipsingboertange 26-08-1916
 54. Boeldag Wollinghuizen 24-03-1917
 55. Krijgsgevangenen over de grens gekomen 27-03-1917
 56. Verkoop Wollinghuizen, Plaggenborg, Jipsinghuizen 13-08-1917
 57. Arr. Rechtbank Winschoten 07-10-1918
 58. Afloop Verkooping 11-12-1918
 59. Uitslag van de jaarlijkse landbouwtentoonstelling 16-06-1919
 60. Een Urnenveld onder Vlachtwedde 09-10-1920
 61. Tweede groote ontginning 23-10-1920
 62. Verkoop Wollinghuizen 06-11-1920
 63. Valschheid in geschrifte 08-11-1921
 64. Afloop Verkoop Wollinghuizen 11-03-1922
 65. Verhuring Wollinghuizen 21-06-1922
 66. Het Waterschap 'Vlachtwedde-Wollinghuizen-Jipsinghuizen' 15-08-1922
 67. Electrische verlichting 19-08-1922
 68. Branden 07-12-1922
 69. Verkoop Wollinghuizen 09-12-1922
 70. Hoogovenslakken 11-04-1923
 71. Vergadering Ons Nut 19-04-1923
 72. Ter overname aangeboden 09-10-1923
 73. Uit Westerwolde 10-11-1923
 74. Tentoonstelling van Landbouw en Nijverheid te Vlagtwedde 14-06-1924
 75. Jaarlijksche tentoonstelling Vlachtwedde 15-06-1925
 76. Tentoonstelling ter bevordering van Landbouw en Nijverheid 29-05-1926
 77. Tentoonstelling Vlagtwedde 11-06-1927
 78. Verkeersongevallen 04-08-1931
 79. Nederl. Aannemersbond 25-11-1931
 80. Door tram overreden en gedood 20-01-1932
 81. Zware slagregens 18-05-1932
 82. De geschiedenis van Westerwolde 21-02-1933
 83. Het grensincident te Wollinghuizen 11-03-1933
 84. Concurrentienijd 24-03-1933
 85. Raadsvergadering 05-10-1933
 86. Een vrouw verdronken 15-11-1933
 87. De slag bij Jipsinghuizen 27-01-1934
 88. Eeuwigdurende burenruzie 16-03-1934
 89. Motorbestuurder rijdt tegen een auto op 11-06-1934
 90. De noodlottige korre 28-06-1934
 91. Een ernstige mishandeling onder de gem. Vlagtwedde 16-05-1936
 92. Schoolfeest 13-07-1936
 93. De veiligheid van het verkeer in gevaar 21-01-1937
 94. Van den wagen gevallen 19-06-1937
 95. Vrij ernstige aanrijding 05-10-1938
 96. Zijn knecht geslagen 01-12-1938
 97. Met een spade geslagen 27-04-1939
 98. Het varken maakte een uitstapje 03-05-1940
 99. Brand te Wollinghuizen 09-05-1940
 100. Ernstig ongeval door ontplofte patroon 10-06-1940
 101. Zijn landarbeider ontslagen 17-08-1940
 102. Distributieovertredingen 10-05-1941
 103. Commissie Posthuma in Westerwolde 28-06-1941
 104. Waterschap 'Vlagtwedde-Wollinghuizen-Jipsinghuizen' 10-07-1943
 105. Vacantie 08-07-1944
 106. Landbouwtentoonstelling voor 41e maal gehouden 07-06-1952
 107. Landbouwtentoonstelling 'Westerwolde' 02-06-1956
 108. De Landbouwtentoonstelling Westerwolde 07-06-1958
© Wollinghuizen.nl - disclaimer - deze site bestaat uit 114 pagina's.